Bejegyzés tagek „bak“

Örüljön minden dolognak, akkor is ha, a nem monumentálisan hatalmas változást hoznak. A vidámságból energiát tud meríteni. Nyíljon meg, mutassa tovább a mai horoszkóp -hoz »

Egészségünk úgy maradhat fent, ha karbantartjuk testünket és megelőzzük megbetegedését. Olyan gondosan vigyáz mindenre környezetében, tegye tovább a mai horoszkóp -hoz »

Örüljön minden dolognak, akkor is ha, a nem monumentálisan hatalmas változást hoznak. A vidámságból energiát tud meríteni. Nyíljon tovább a mai horoszkóp -hoz

Ma sok jóindulatra lesz szüksége a munkahelyén, de megéri odafigyelni erre, mert így megszerzi munkatársai elismerését, szeretetét, és ez fontos. Ön is tovább a mai horoszkóp -hoz

Az érzelmi nehézségek és a változások ideje ez a csillagok szerint. De ne féljen, mert meg tud küzdeni vele, csak tudjon tovább a mai horoszkóp -hoz

CAPRICORNUS (Cap) –BAK

 

Fontos, de nehezen azonosítható konstelláció. Időszámításunk kezdete előtt két évezreden át a Bakban volt a téli napforduló pontja: az északi féltekén akkor volt a legrövidebb a nappal és leghosszabb az éjszaka. Ezért is nevezik az ekliptika legdélebbre lévő pontján áthaladó égi deklinációs kört, és a földgömbön a megfelelő szélességi kört – ahol a téli napfordulókor a Nap a zenitben áll – Baktérítőnek (ma 23,5° déli szélességen).

A Bakot a középkori, ill. az újkor kezdetén nyomtatott kalendáriumok kecske-fejű de hal-testű lényként ábrázolják. Neve is Kecskebak-halat jelent. A Bak-hal ábrázolása már Kr. E. 2000 táján felbukkan egy Ur-városbeli pecsételőhenger ábrái között, a Föld, az élet és a mélységbeli vizek istenének, Ea-nak jelképeként.

Elnevezésének eredete homályos, a legtöbb ősi feljegyzésben „Szarvakat viselő”-t jelent. Az egyik magyarázat szerint amikor csillagai az égen ragyogtak, akkor szaporodott el Mezopotámia vizeiben a bak-halnak nevezett, ma már nem azonosítható halfajta. Általánosabb felfogás szerint részben vízi, részben szárazföldi lényt jelképez.

Egyiptomban Khnum-nak, a Nílus –forrás urának tartották, aki agyagból megalkotta az embert.

A görög mondavilág sem egységes a haltestű bak magyarázatával. Az egyik változatban Zeusz a „paraszt-istent” a kecske-szarvakat viselő Pant örökítette meg az égen, aki segítette az olümposziak harcát a szörny, Tüphon ellen. Pan tanácsára a menekülésre kényszeríttet istenek állatok alakjában rejtőztek, ő maga kecskebak képét vette fel. A küzdelem során Pan egy tengeri kagylóból készült kürtöt fújt, amelynek hangja „páni félelmet” keltett, és biztosította az istenek győzelmét.

Indiában Mriga vagy Makara, Az antilop volt a neve, az aztékok Cipatcli-nak, „Agyaras narvál-hal”-nak mondták.

Magyar népi neve nincs, a halvány és mindig a déli látóhatárhoz közeli csillagkép nem keltett feltűnést.

A Bak ősszel látható az esti égen.